Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les biblioteques públiques a Catalunya (2014-2015)

Maite Comalat, Eulàlia Espinàs

Resum


*cat: El capítol recull allò que ha passat de més rellevant en l'àmbit de les biblioteques públiques de Catalunya en el bienni 2014-2105, tant pel que fa a dades estadístiques d'equipaments i usos com pel que fa a projectes i experiències innovadores que s'han portat a terme en aquest període. També es destaquen aquelles publicacions, articles, jornades i congressos i altres trobades professionals que s'han considerat rellevants. Tot plegat amb la voluntat de presentar un estat de la qüestió i fer una anàlisi que permeti detectar l'evolució de les biblioteques en el seu conjunt. Destaca especialment l'augment de projectes en col·laboració i la presència a les xarxes socials de les biblioteques i les iniciatives orientades a la millora dels serveis en línia per als usuaris, al mateix temps que disminueixen les publicacions i articles, les ponències a congressos i, sobretot, els plans estratègics.

*cast: El capítulo recoge lo que ha sucedido de más relevante en el ámbito de las bibliotecas públicas de Cataluña durante el bienio 2014-2105, tanto en cuanto a datos estadísticos de equipamientos y usos como en cuanto a proyectos y experiencias innovadoras que se han llevado a cabo en este periodo. También se destacan aquellas publicaciones, artículos, conferencias y congresos y otros encuentros profesionales que se han considerado relevantes. Todo ello con la voluntad de presentar un estado de la cuestión y hacer un análisis que permita detectar la evolución de las bibliotecas en su conjunto. Destaca especialmente el aumento de proyectos en colaboración y la presencia en las redes sociales de las bibliotecas y las iniciativas orientadas a la mejora de los servicios en línea para los usuarios, al tiempo que disminuyen las publicaciones y artículos, las ponencias en congresos y, sobre todo, los planes estratégicos.

* eng: This article reviews the activity of Catalonia's public libraries during 2014 and 2105, providing figures and data on library installations, uses and innovative projects of different kinds. It also considers the most important books and articles that appeared during this period as well as the seminars, conferences and other professional events that took place. In what is essentially an overview of the progress of public libraries in this time, special focus is given to the increase in collaborative projects and to libraries' growing use of social networks and other initiatives to improve their online services, while the article also observes the decrease in the number of books and articles, of papers presented at congresses and, especially, of strategic plans.


Text complet: PDF