Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els centres (i/o biblioteques) patrimonials a Catalunya (2014-2015)

Isabel Juncosa Ginestà

Resum


* cat: S’analitzen els elements comuns que presenten els centres patrimonials a Catalunya i, també, els aspectes que els diferencien i que sovint dificulten les col·laboracions i projectes comuns. Malgrat tot, són diverses les iniciatives que posen en evidència la voluntat per treballar en equip i l’interès per dur a terme projectes conjunts. Es relacionen els treballs que s’han publicat en aquest bienni vinculats amb el tractament de materials patrimonials que són resultat, en alguns casos, de la formació que es proposa des de les universitats i els grups de treball que els professionals han creat per compartir solucions. Es comenten, també, els congressos i altres reunions científiques que han tingut lloc en aquests dos anys. De les accions dutes a terme, destaquen especialment projectes en què participen moltes institucions i centres patrimonials i la difusió que, a través d’exposicions i publicacions, aquests centres fan dels seus fons.

* cast: Se analizan los elementos comunes que presentan los centros patrimoniales en Cataluña y, también, los aspectos que los diferencian y que a menudo dificultan las colaboraciones y proyectos comunes. Sin embargo, son varias las iniciativas que ponen en evidencia la voluntad de trabajar en equipo y el interés por llevar a cabo proyectos conjuntos. Se relacionan los trabajos, publicados en este bienio y vinculados con el tratamiento de materiales patrimoniales, que son el resultado, en algunos casos, de la formación que se propone desde las universidades y los grupos de trabajo que los profesionales han creado para compartir soluciones. Se comentan, también, los congresos y otras reuniones científicas que han tenido lugar en estos dos años. De las acciones llevadas a cabo, destacan especialmente proyectos en los que participan muchas instituciones y centros patrimoniales y la difusión que estos centros hacen de sus fondos a través de exposiciones y publicaciones.

* eng: This article considers the common features of heritage archives and libraries in Catalonia and examines the differences between them that often undermine the development of cross-institutional projects. However, it also argues that the many initiatives currently being pursued reflect professionals' basic willingness to work in teams and across centres. The paper then looks at the publications in this two-year period documenting the various heritage materials which institutions have created together, in some cases as the result of training provided by universities and work groups in different centres, to share solutions to common problems. Finally, the paper reviews this period’s congresses and other scientific events, focusing on the most important cross-institutional initiatives and the dissemination of collections though exhibitions and publications.


Text complet: PDF