Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La lectura digital a Catalunya (2014-2015)

Bernat Ruiz Domènech

Resum


* cat: La lectura digital és un camp d’estudi que té ja algunes dècades de vida; tanmateix, tan sols ha començat a trobar una aplicació pràctica amb la popularització d’Internet i dels dispositius i formats de lectura. Aquesta popularització ha fet que comencem a notar-ne els efectes, a voltes cegament aplaudits i a voltes grotescament censurats. Qualsevol aproximació global a la lectura digital haurà de tenir en compte tres aspectes fonamentals: el grau d’adopció i accés, els reptes socials —en forma de bretxa o fractura digital— que determinin quins col·lectius en poden quedar exclosos i els efectes cognitius d’aquesta manera de llegir. La lectura digital és una lectura més complexa, amb prestacions molt interessants però reptes difícils d’afrontar mentre no disposem de més informació, investigacions i experiència. Som a les beceroles, tot va molt ràpid i quan un estudi apunta cap a una direcció o una altra, la tecnologia i els hàbits han tornat a canviar.

* cast: La lectura digital es un ámbito de estudio que cuenta ya con algunas décadas de vida; sin embargo, tan sólo ha empezado a hallar una aplicación práctica con la popularización de Internet y de los dispositivos y formatos de lectura. Esta popularización ha hecho que empecemos a notar sus efectos, a veces ciegamente aplaudidos y en ocasiones grotescamente censurados. Cualquier aproximación global a la lectura digital deberá tener en cuenta tres aspectos fundamentales: el grado de adopción y acceso, los retos sociales —en forma de brecha o fractura digital— que determinen qué colectivos pueden quedar excluidos y los efectos cognitivos de este modo de leer. La lectura digital es una lectura más compleja, con prestaciones muy interesantes pero con retos difíciles de afrontar mientras no disponemos de más información, investigaciones y experiencia. Estamos aún en mantillas, todo va muy rápido y cuando un estudio apunta hacia una dirección u otra, la tecnología y los hábitos han vuelto a cambiar.

*eng: Researchers have studied digital reading for some decades but it is only with the popularization of the Internet and reading devices that they have begun to find practical applications for their work. Accompanied on some occasions by unquestioning praise and on others by unwarranted censure, the effects of this popularization are now evident and any overall examination of digital reading must address three basic subjects: our degree of use and access to the medium; the social challenge posed by the digital divide between communities with greater, lesser or no access; and the cognitive side effects digital readers experience. Reading online is more complex than reading printed text and while it offers interesting possibilities we are still in our infancy as digital readers, lacking information about a medium that remains one step ahead of the research.


Text complet: PDF