Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Diaris i revistes: panoràmica editorial i d’audiències a Catalunya (2014-2015)

Pere Franch, Javier Guallar

Resum


*cat: Es presenta una panoràmica de les publicacions periodístiques catalanes durant el bienni 2014-2015. Es mostren les dades d’audiència i difusió dels principals mitjans d’informació diària i no diària, i es comenten les principals novetats de les capçaleres informatives més importants en el període analitzat. Es mostra també una relació no exhaustiva dels nous mitjans apareguts durant el període, i se’n descriuen les característiques.

*cast: Se presenta una panorámica de las publicaciones periodísticas catalanas durante el bienio 2014-15. Se muestran los datos de audiencia y difusión de los principales medios de información diaria y no diaria, y se comentan las principales novedades de las cabeceras informativas más importantes en el período analizado. Se muestra también una relación no exhaustiva de los nuevos medios aparecidos durante el período, describiendo sus características.

eng: The paper presents an overview of the Catalan newspapers and magazines during 2014-15. It shows audience and dissemination data of the mean media of daily and non-daily information, and the major developments of the most important informational headers are discussed in the period analyzed. A non-exhaustive list of the new media created during the period is also shown, describing their characteristics.


Text complet: PDF