Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Estudis i recerca sobre llibres infantils i juvenils a Catalunya (2014-2015)

Teresa Colomer

Resum


* cat: En aquest bienni els estudis i la recerca sobre els llibres infantils i juvenils han seguit en la tònica discreta dels anys anteriors. Institucions i investigadors han resistit la crisi i han anat evolucionant amb els aires del temps cap a l’ús de la xarxa, com a instrument de relació i difusió, i cap a la internacionalització (amb la integració de Barcelona a la xarxa de ciutats literàries de la UNESCO com a fet significatiu), alhora que s’ha ampliat l’oferta formativa existent i s’ha mantingut el nivell pel que fa a esdeveniments i exposicions. Els temes centrals han estat la literatura infantil i juvenil digital, la imatge (especialment els àlbums) i la recepció lectora de les obres, temes que s’han tractat en una collita excel·lent de tesis doctorals llegides a les universitats del país.

* cast: En este bienio los estudios y la investigación sobre los libros infantiles y juveniles han seguido la tónica discreta de los años anteriores. Instituciones e investigadores han resistido la crisis y han ido evolucionando, de acuerdo con los tiempos, hacia el uso de la red, como instrumento de relación y difusión, y hacia la internacionalización (con la integración de Barcelona en la red de ciudades literarias de la UNESCO como hecho significativo), al mismo tiempo que se ha ampliado la oferta formativa existente y se ha mantenido el nivel respecto a eventos y exposiciones. Los temas centrales han sido la literatura infantil y juvenil digital, la imagen (especialmente los álbumes) y la recepción lectora de las obras, temas que se han tratado en una cosecha excelente de tesis doctorales leídas en las universidades del país.

* eng: During this two-year period, the production of studies and research on books for children and young adults maintained the modest pace of previous years. Institutions and researchers managed to weather the financial crisis and adapt to changing trends, using the internet to promote their work, make it more visible to other specialists and also take it to an international level (culminating in Barcelona’s designation as a UNESCO City of Literature, in December 2015). The sector also sought to diversify its educational offering and continued to provide programmes of book-related events and exhibitions. The three main subjects of research, substantially addressed in doctoral theses defended at different universities in the country, were digital literature for children and adolescents, the use of the image in children’s books (especially albums) and the readers’ response to the various books published during this period.


Text complet: PDF