Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Lectura fàcil i accessibilitat informativa a Catalunya (2014-2015)

Laia Vidal, Elisabet Serra

Resum


* cat: El 2014 ha suposat una fita important per a la lectura fàcil: la nova Llei d’accessibilitat catalana presenta la lectura fàcil com un mitjà per facilitar la participació de les persones amb dificultats lectores o cognitives en la vida política, econòmica, cultural i social del país.

La llei defineix un nou paradigma d’accessibilitat universal del qual la lectura fàcil és una de les claus, ja que treballa per a la inclusió social en un sentit ampli, incorporant-hi tota la ciutadania.

Els últims anys, l’Associació Lectura Fàcil ha impulsat el servei d’adaptació de documents a un llenguatge planer i entenedor, per tal de promoure la transparència i l’accessibilitat informativa i la inclusió social. També ha continuat expandint el seu projecte en els àmbits de la promoció lectora, l’edició i la formació.


* cast: 2014 ha supuesto un hito importante para la Lectura Fácil: la nueva Ley de accesibilidad catalana presenta la Lectura Fácil como un medio para facilitar la participación de las personas con dificultades lectoras o cognitivas en la vida política, económica, cultural y social del país.

La ley define un nuevo paradigma de accesibilidad universal en el cual la lectura fácil es una de las claves, ya que trabaja para la inclusión social en un sentido amplio, incorporando a toda la ciudadanía.

En los últimos años, la Associació Lectura Fàcil ha impulsado el servicio de adaptación de documentos a un lenguaje llano y comprensible, a fin de promover la transparencia y la accesibilidad informativa y la inclusión social. También ha continuado expandiendo su proyecto en los ámbitos de la promoción lectora, la edición y la formación.

 

* eng: The year 2014 was a milestone in easy-to-read initiatives, with a new Catalan law on information accessibility promoting the use of easy-to-read standards in the production of texts for the general public in order to include people with reading difficulties or intellectual disabilities in the community’s political, economic, cultural and social life.

The law, which defines a new framework for improving information accessibility for all members of the community, considers that the development of easy-to-read information will be key in ensuring social inclusion across the community at large.

In recent years and as part of its efforts to foster social inclusion through information transparency and accessibility, the organization Associació Lectura Fàcil has run a service to help make the language content of documents simpler and clearer. The organization has also run more reading campaigns, increased its publications and offered more literacy programmes.


Text complet: PDF