Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Història de les biblioteques i arxius a Catalunya (2014-2015)

Marga Losantos

Resum


* cat: En aquest article es presenten les principals publicacions, estudis i activitats al voltant de la història de les biblioteques i dels arxius, així com les que parlen de les seves col·leccions i fons, editades a Catalunya el 2014 i 2015 o que tracten sobre Catalunya. S’hi inclouen tant les monografies com els articles i les tesis i treballs de recerca que s’han publicat; també es recullen les exposicions, conferències i congressos duts a terme i la docència relacionada.

 

* cast: En este apartado se presentan las principales publicaciones, estudios y actividades sobre la historia de las bibliotecas y los archivos, así como las que analizan o presentan sus colecciones y fondos, ya se trate de trabajos editados en Cataluña en 2014 y 2015 o relacionados con Cataluña. Se incluyen tanto las monografías como los artículos y las tesis y trabajos de investigación que se han publicado; también se recogen las exposiciones, conferencias y congresos realizados y la docencia relacionada.

 

* eng: This article reviews the literature on the history of libraries, archives and collections published in Catalonia in 2014 and 2015 or referring to the Catalan sector in that period. This literature includes a variety of monographs, articles, theses and research projects, as well as exhibition catalogues and reports on conferences and teaching activities.


Text complet: PDF