Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Estudis i recerca sobre edició i hàbits lectors a Catalunya (2014-2015)

Anna Villarroya

Resum


* cat: Tot i que el context general de crisi econòmica dels darrers anys ha incidit negativament en el sector editorial i també en les polítiques socials de foment d’hàbits i pràctiques culturals, la producció científica en aquests àmbits ha seguit la tendència positiva d’anys anteriors. En aquest sentit, segueix el predomini d’informes i estudis encarregats per l’Administració pública, així com pels agents més rellevants del sector. A més dels estudis que, amb caràcter anual, analitzen la dimensió econòmica del sector editorial, aquests darrers dos anys s’han caracteritzat per un predomini d’estudis centrats en el coneixement i anàlisi dels hàbits i les pràctiques de lectura de la població catalana.

* cas: Aunque el contexto general de crisis económica de los últimos años ha incidido negativamente en el sector editorial y también en las políticas sociales de fomento de hábitos y prácticas culturales, la producción científica en estos ámbitos ha seguido la tendencia positiva de años anteriores. En este sentido, sigue el predominio de informes y estudios encargados por la Administración Pública, así como por los agentes más relevantes del sector. Además de los estudios que, con carácter anual, analizan la dimensión económica del sector editorial, estos últimos dos años se han caracterizado por un predominio de estudios centrados en el conocimiento y análisis de los hábitos y las prácticas de lectura de la población catalana.

* eng: Although in recent years the European debt crisis has undermined the publishing industry and obstructed social policies promoting the habit of reading and other cultural practices, scientific production on publishing and reading-related activity continues to prosper. The last two years have seen an increase in state-commissioned and institutionally-driven papers on these subjects, including not only annual economic reports on publishing but also academic studies that analyze new findings on the Catalan population’s reading habits and practices.


Text complet: PDF