Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Panorama del llibre infantil i juvenil a Catalunya (2014-2015)

Joan Portell Rifà

Resum


*cat: El bienni 2014-2015 es caracteritza per l’arribada de la crisi al món de la literatura infantil i juvenil (LIJ), una afectació, però, que és molt menor que en altres gèneres literaris. Així mateix continua l’ascens de l’àlbum il·lustrat si ens atenem a l’aparició de múltiples microeditorials especialitzades en aquest àmbit que editen títols amb una gran selecció i cura i, fins i tot, a l’aparició de segells que s’especialitzen en només un àmbit temàtic o lector dins d’aquest gènere. Així mateix dol la manca d’aire fresc en les obres destinades a alguns segments d’edat i són comptades les apostes literàries que innoven, especialment per als lectors més grans, i que aposten per les sèries especialment. Finalment, ressaltem la bona salut de la iniciativa privada, basada molt en el voluntariat, per tirar endavant iniciatives de caràcter divers a l’entorn de la LIJ i la continuïtat de l’aprofitament de dates assenyalades per treure a la llum alguns autors o obres de renom. Diríem que la LIJ segueix, cada vegada més, les tendències de la literatura en caixa alta.

*cast: El bienio 2014-2015 se caracteriza por la llegada de la crisis al mundo de la literatura infantil y juvenil (LIJ). Un efecto, sin embargo, que es mucho menor que en otros géneros literarios. Asimismo continúa el ascenso del álbum ilustrado si nos basamos en la aparición de múltiples microreditoriales especializadas en este ámbito que editan títulos con una gran selección y cuidado e, incluso, en la aparición de sellos que se especializan en un solo ámbito temático o lector dentro de este género. Asimismo duele la falta de aire fresco en las obras destinadas a algunos segmentos de edad y son contadas las apuestas literarias que innovan, especialmente para adolescentes y jóvenes, apostando por las series especialmente. Finalmente resaltamos la buena salud de la iniciativa privada, basada mucho en el voluntariado, para sacar adelante iniciativas de carácter diverso en torno a la LIJ y la continuidad del aprovechamiento de fechas señaladas para sacar a la luz algunos autores u obras de renombre. Diríamos que la LIJ sigue, cada vez más, las tendencias de la literatura en letra mayúscula.

*eng: During the two-year period 2014–2015, children’s literature and young adult fiction began to feel the effects of the European debt crisis but remained less affected than other literary genres. The picture book saw a further increase in sales, mainly because of the work of a growing number of micropublishers offering a broad selection of carefully crafted books and even focusing on specific thematic areas within the genre or types of child reader. This contrasted with the lamentable absence of new initiatives in publishing for other age groups, especially in book series for young adults. Finally, however, this was a good period for self-publishing, which was characterized by voluntary initiatives and used seasonal theming to redirect the public’s eye to classic authors or works. For these reasons, it would appear that literature for children and young adults is becoming a force to be reckoned with and can hold its own next to mainstream adult literature.


Text complet: PDF