Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les biblioteques universitàries a Catalunya (2012-2013)

Núria Balagué Mola, Joan Gómez Escofet

Resum


* cat: Durant el període 2012-2013, les biblioteques universitàries han mantingut amb un bon nivell gran part de la seva activitat, tot i els problemes que han sorgit per la reducció pressupostària i que n’han afectat tots els àmbits d’actuació. La cooperació ha estat molt important per mitigar els efectes de la disminució de recursos econòmics. Es presenten els programes i projectes del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya i, a continuació, es destaquen les fites i accions principals de les biblioteques en relació amb els espais, les tecnologies, les col·leccions (físiques i virtuals), els serveis (suport a l’aprenentatge, a la docència i a la recerca), el personal i els pressupostos, per acabar amb un recull de les activitats de planificació, gestió i comunicació.

* cast: Durante el período 2012-2013, las bibliotecas universitarias han mantenido con un buen nivel gran parte de su actividad a pesar de los problemas que han surgido por la reducción presupuestaria y que han afectado a todos sus ámbitos de actuación. La cooperación ha sido muy importante para mitigar los efectos de la disminución de recursos económicos. Se presentan los programas y proyectos del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña y a continuación se destacan los principales hitos y realizaciones de las bibliotecas en relación con los espacios, las tecnologías, las colecciones (físicas y virtuales), los servicios (apoyo a la aprendizaje, a la docencia y a la investigación), el personal y los presupuestos, para acabar con una recopilación de las actividades de planificación, gestión y comunicación.

* eng: During the period 2012-2013, the Catalan university libraries were fairly successful in maintaining their general level of activity, in spite of the cuts in state funding that affected all areas of the library system. As the writers observe, cooperation between different library centres was decisive in mitigating the effects of diminishing budgets. The paper starts by describing the various programmes and projects promoted by the Consortium of University Libraries of Catalonia (CBUC). It then examines the libraries’ main objectives during this period and the work they did to achieve these. This included the improvement of physical spaces, IT resources, collections (both printed materials and virtual collections), services (resources for learning, teaching and research), personnel and budgeting. The paper concludes by describing a series of the activities conducted in library planning, management and communication.

Text complet: PDF