Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les biblioteques públiques a Catalunya (2012-2013)

Maite Comalat, Eulàlia Espinàs

Resum


* cat: El capítol recull allò que ha passat de més rellevant en l’àmbit de les biblioteques públiques de Catalunya en el bienni 2012-2103: dades estadístiques, projectes i experiències innovadors, publicacions i articles, jornades i congressos, grups de treball, etc., amb la voluntat de presentar un estat de la qüestió i alhora fer una anàlisi que permeti detectar l’evolució de les biblioteques en el seu conjunt i també oferir recursos i referències als professionals. Destaca especialment l’augment de la presència a les xarxes socials de les biblioteques i les iniciatives orientades a la millora dels serveis en línia per als usuaris, al mateix temps que disminueixen les publicacions i articles, les ponències a congressos i, sobretot, els plans estratègics i els projectes consolidats.

* cast: El capítulo recoge lo más destacado que ha sucedido en el ámbito de las bibliotecas públicas de Cataluña en el bienio 2012-2013: datos estadísticos, proyectos y experiencias innovadores, publicaciones y artículos, jornadas y congresos, grupos de trabajo, etc., con la voluntad de presentar un estado de la cuestión y al mismo tiempo hacer un análisis que permita detectar la evolución de las bibliotecas en su conjunto y también ofrecer recursos y referencias a los profesionales. Destaca especialmente el aumento de la presencia en las redes sociales de las bibliotecas y las iniciativas orientadas a la mejora de los servicios en línea para los usuarios, al mismo tiempo que disminuyen las publicaciones y artículos, las ponencias en congresos y, sobre todo, los planes estratégicos y los proyectos consolidados.

* eng: The chapter deals with the most significant events in the area of Catalan public libraries during the biennium 2012-2103: statistics, projects and innovative experiences, publications and articles, seminars and conferences, working groups, etc., with the aim of presenting a state of the art and, at the same time, an analysis of the evolution of libraries as a whole, which can serve as a resource and reference for professionals. Of special significance is the increased presence of libraries in the social networks together with initiatives designed to improve online services for users, while at the same time a decrease was observed in publications and articles, conference papers and, most notably, strategic plans and consolidated projects.

Text complet: PDF