Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La promoció de la lectura a les llibreries catalanes (2012-2013)

Antoni Daura i Jorba

Resum


* cat: Es descriu la situació de la promoció de la lectura en les llibreries catalanes. Comparada a la del bienni anterior, la situació és similar a grans trets però s’observa el paper actiu de les llibreries com a centres de dinamització cultural, amb presentacions d’obres i d’autors, i clubs de lectura. Es descriu la creació de la línia d’ajuts a les llibreries de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals, per tal de contribuir-ne a la modernització. Es destaca positivament que aquests ajuts han augmentat en un període de crisi. Es proposa reflexionar sobre el paper dels llibreters en l’àmbit promocional. A banda de la prescripció individual i els actes col·lectius, caldria reflexionar sobre la seva definició i, tal vegada, posar valor mercantil a alguns formats dels programes culturals.

* cast: Se describe la situación de la promoción de la lectura en las librerías catalanas. Comparada a la del bienio anterior, la situación es similar a grandes rasgos. Se destaca el papel activo de las librerías como centros de dinamización cultural, con presentaciones de obras y de autores, y clubes de lectura. Se describe la creación de la línea de ayudas de la Generalitat de Catalunya a través del Instituto Catalán de las Empresas Culturales, con el objetivo de contribuir a la modernización de las librerías. Se destaca positivamente que estas ayudas han aumentado en un período de crisis. Se propone reflexionar sobre el papel de los libreros en el ámbito promocional. Aparte de la prescripción individual y los actos colectivos, habría que reflexionar sobre su definición y, tal vez, poner valor mercantil a algunos formatos de los programas culturales.

* eng: This article describes the initiatives being undertaken by Catalan booksellers to promote the habit of reading amongst the general public. By and large, the situation is reported to be similar to the previous two-year period, although there is particular focus on the active role booksellers have played in promoting Catalan culture through the presentation of authors to the general public and the promotion of book clubs. The article also reports on the creation of a series of grants made available to booksellers by the Government of Catalonia through the Catalan Institute of Cultural Companies (ICEC). Grants are designed to help booksellers modernize their businesses. The author notes that the government grants have actually increased during the period of the European financial crisis. The article concludes by proposing that we should reassess the role of booksellers in reading promotion campaigns. It argues that beyond the work being done at an individual or collective level, we should re-examine the shape of our cultural programmes and reconsider whether some of these should be assigned specific market value.

Text complet: PDF