Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La promoció de la lectura a les biblioteques públiques a Catalunya (2012-2013)

Joana Casas Poves, Esperança Paños Grande

Resum


* cat: Durant el període 2012-13, les biblioteques pateixen la disminució de la inversió econòmica, però s’esforcen a mantenir els nivells de qualitat en els serveis i les programacions. Ampliar el ventall de col·laboradors és una de les estratègies. Així, augmenten les activitats de dinamització cultural, diversificades per públics o gèneres, sovint gràcies a col·laboracions amb agents externs, amb fonts de finançament alternatives als pressupostos municipals o organitzant-se en grups de treball per compartir recursos i eines. Es recullen els plans nacionals i locals de suport a la lectura i es fa una aproximació a les activitats i els programes de promoció de la lectura que s’organitzen des de les biblioteques. Es recullen també els estudis, les iniciatives de recerca i divulgació mitjançant jornades, trobades professionals o grups de treball. Finalment, s’inclou una bibliografia seleccionada dels documents publicats sobre lectura i biblioteques.

* cast: Durante el periodo 2012-13, las bibliotecas sufren la disminución de la inversión económica, pero se esfuerzan por mantener los niveles de calidad en los servicios y programaciones. Ampliar el abanico de colaboradores, es una de las estrategias. Así, aumentan las actividades de dinamización cultural, diversificadas por públicos o géneros, a menudo gracias a colaboraciones con agentes externos, o con fuentes de financiación alternativas a los presupuestos municipales, u organizándose en grupos de trabajo para compartir recursos y herramientas. Se recogen los planes nacionales y locales de apoyo a la lectura y se hace una aproximación a las actividades y programas de promoción de la lectura que se realizan desde las bibliotecas. Se recogen también los estudios, las iniciativas de investigación y divulgación mediante jornadas, encuentros profesionales o grupos de trabajo. Finalmente, se incluye una bibliografía seleccionada de los documentos publicados sobre lectura y bibliotecas.

* eng: This article reports that public libraries received less state funding during 2012 and 2013 but made concerted efforts to maintain the quality of services and programmes. One of their strategies was to broaden their project member base by inviting individuals and associations to participate in their work. This allowed the libraries to increase and diversify their cultural offering, often thanks to the support of other institutions. Other strategies included looking for alternative funding sources and creating work groups with other institutions to pool materials and resources. The article reviews the national and local action plans and campaigns that were used to promote reading during this period. It lists some of the studies and research projects completed on the occasion of open days and professional meetings and though work groups. Finally, it lists the various documents on reading and libraries that were published during this period.

Text complet: PDF