Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Edició de llibres infantils i juvenils a Catalunya (2012-2013): la poesia

Margarida Prats Ripoll

Resum


* cat: Visió panoràmica de l’edició de llibres infantils i juvenils de poesia en llengua catalana durant el bienni 2012-2013, en la qual destaca la disminució en el nombre de publicacions del gènere; la no incorporació, en l’àmbit dels creadors, de noves veus tot i que s’han mantingut moltes de les més reeixides del bienni anterior i, en l’àmbit editorial, el tancament de la col·lecció «Ballmanetes». Pel que fa a la difusió i valoració del gènere, s’han inclòs algunes obres de poesia, entre les millors de la tria de la revista Faristol, i s’han organitzat diverses exposicions. La valoració global no és tan esperançadora com la de la crònica del bienni anterior, ja que en alguns àmbits hem de parlar de decreixement i en cap no podem parlar d’expansió. Tanmateix, si tenim en compte l’afectació de la crisi en les activitats culturals, hem de valorar de manera positiva el manteniment de publicacions i activitats a l’entorn del gènere.

* cast: Visión panorámica de la edición de libros infantiles y juveniles de poesía en lengua catalana durante el bienio 2012-2013, en la que destaca la disminución en el número de publicaciones del género; la no incorporación, en el ámbito de los creadores, de nuevas voces aunque se han mantenido muchas de las más destacadas del bienio anterior y, en el ámbito editorial, el cierre de la colección «Ballmanetes». En relación a la difusión y valoración del género, se han incluido algunas obras de poesía, entre las mejores de la selección de la revista Faristol, y se han organizado diversas exposiciones. La valoración global no es tan esperanzadora como la de la crónica del bienio anterior, ja que en algunos ámbitos debemos hablar de decrecimiento y, en ningún caso, de expansión. Aun así, si tenemos en cuenta los efectos de la crisis en las actividades culturales, debemos valorar de manera positiva la continuidad de publicaciones y actividades alrededor de la poesía.

* eng: Overview of the publication of poetry books in Catalan for children and young adults during the years 2012 and 2013. This paper shows that publication decreased during those years, without new authors published, although many of the most popular authors of the previous two years maintained their position. There was also renewed popularity for one of Catalonia’s most talented writers of children’s poetry, Miquel Desclot. The publisher Publicacions de l’Abadia de Montserrat withdrew its book series titled Ballmanetes and no new series took its place. On the other hand, publishers continued to bring out Catalan translations of poetry originally in other languages, and Catalan versions of popular rhymes. In both years, works of poetry were included in the best book lists of the institutional children’s book magazine Faristol. In general terms, the article proposes, this sector did not continue to enjoy the success of 2010 and 2011. In certain branches of the sector there were fewer publications and no single area experienced any growth. At the same time and bearing in mind the effect of the financial crisis on cultural activities, the sector has managed to hold its own, whether in publications or genre-related activities.

Text complet: PDF