Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Estudis i recerca sobre edició i hàbits lectors a Catalunya (2012-2013)

Anna Villarroya

Resum


* cat: Malgrat la crisi econòmica que segueix afectant l’economia i la societat catalana en el seu conjunt i, en particular, el sector editorial, la generació de coneixement en l’àmbit de l’edició i el foment dels hàbits lectors de la població́ catalana segueix la tendència positiva d’anys anteriors. Igual que en edicions anteriors d’aquest anuari, és destacable el nombre d’estudis que mesuren la dimensió econòmica del sector editorial, o d’algun dels seus subsectors, com ara l’edició de llibres infantils i juvenils. A aquest interès per l’aportació econòmica del sector editorial a l’economia del país, cal afegir les iniciatives adreçades a ampliar i difondre el coneixement d’aspectes més socials lligats a la formació dels hàbits lectors i l’adquisició de la competència lectora, en especial, entre la població més jove.


* cast: A pesar de la crisis económica que sigue afectando a la economía y la sociedad catalana en su conjunto y, en particular, al sector editorial, la generación de conocimiento en el ámbito de la edición y el fomento de los hábitos lectores de la población catalana sigue la tendencia positiva de años anteriores. Al igual que en ediciones anteriores de este anuario, es destacable el número de estudios que miden la dimensión económica del sector editorial, o de alguno de sus subsectores, tales como la edición de libros infantiles y juveniles. A este interés por la aportación económica del sector editorial en la economía del país, hay que añadir las iniciativas dirigidas a ampliar y difundir el conocimiento de aspectos más sociales ligados a la formación de los hábitos lectores y la adquisición de la competencia lectora, en especial, entre la población más joven.


* eng: The article proposes that although the financial crisis continued to weigh on the Catalan economy, on society in general and the publishing sector in particular, in 2012 and 2013 the generation of knowledge in publishing and the public’s appetite for reading continued to enjoy the relative health of earlier years. As in previous editions of the Yearbook, there is discussion of the notable frequency with which studies address the economic importance of publishing, especially in such markets as books for children and young adults; and the article also considers how this sector can contribute to the country’s economic wellbeing. A further area of development can be seen in the initiatives to broaden and spread greater understanding of how our social reality determines the degree to which people acquire reading habits and skills, especially younger children.

Text complet: PDF