Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Editorials i biblioteques: escenaris i fórmules de col·laboració a Catalunya (2012-2013)

Jordi Llobet Domènech, Consol García Grau

Resum


* cat: Biblioteques i editorials comparteixen matèria de treball: els llibres i els lectors. Per conèixer les claus d’aquesta relació es proposa una anàlisi del treball bibliogràfic que duen a terme els serveis bibliotecaris de lectura pública de Catalunya i una descripció de les fórmules de cooperació entre les biblioteques i el sector editorial català, en el bienni 2012-2013. L’estudi mostra els avenços assolits i les perspectives de futur en la cooperació entre ambdós sectors, tot i la davallada dels recursos públics destinats a l’adquisició de fons.

* cast: Bibliotecas y editoriales comparten objeto de trabajo: los libros y los lectores. Para conocer las claves de esta relación se propone un análisis del trabajo bibliográfico que llevan a cabo los servicios bibliotecarios de lectura pública de Cataluña y una descripción de las fórmulas de cooperación entre las bibliotecas y el sector editorial catalán, en el bienio 2012-2013. El estudio muestra los avances alcanzados y las perspectivas de futuro en la cooperación entre ambos sectores, todo ello a pesar de la reducción de los recursos públicos destinados a la adquisición de fondos.

* eng: Libraries and publishing houses work with the same basic material: books and readers. To understand how this common ground affects their institutional relationship, the article analyzes the bibliographic work conducted by Catalan public library services during 2012 and 2013, and describes the formulas that libraries and publishing houses adopted during that period to work together. The article describes the progress made and considers how this cooperative relationship could be further consolidated, even while cuts in public spending continue to affect library budgets and the volume of book acquisitions.

Text complet: PDF