Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Diaris i revistes: panoràmica editorial i d’audiències a Catalunya (2012-2013)

Pere Franch, Javier Guallar

Resum


* cat: Es presenta una panoràmica de les publicacions periodístiques catalanes durant el bienni 2012-2013. Es mostren les dades d’audiència i de difusió dels principals mitjans d’informació diària (generalista, especialitzada, gratuïta, exclusivament digital i local) i no diària, i es comenten les novetats principals de les capçaleres informatives més importants en el període analitzat. Es mostra també una relació no exhaustiva dels nous mitjans apareguts durant el període, i se’n descriuen les característiques.

* cast: Se presenta una panorámica de las publicaciones periodísticas catalanas durante el bienio 2012-2013. Se muestran los datos de audiencia y difusión de los principales medios de información diaria y no diaria, distinguiendo en los primeros entre prensa generalista, especializada, gratuita, exclusivamente digital y local, y se comentan las principales novedades de las cabeceras informativas más importantes en el período analizado. Se muestra también una relación no exhaustiva de los nuevos medios aparecidos durante el período, describiendo sus características.

* eng: This article examines the state of Catalan news publications during the years 2012 and 2013. It reviews readership figures and the daily and periodic publications in the main news media, where it distinguishes between the general and specialist press, free news publications, and exclusively digital and local publications. The article also examines innovative activities in the work of the main news providers for this period and gives a basic list of the new types of media that emerged.

Text complet: PDF