Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Història de les biblioteques i arxius: estudis i recerca a Catalunya (2012-2013)

Marga Losantos

Resum


* cat: En aquest apartat es presenten les publicacions, els estudis i les activitats principals al voltant de la història de les biblioteques i dels arxius, així com les que parlen de les seves col·leccions i fons, editades a Catalunya el 2012 i 2013 o que tracten sobre Catalunya. S’hi inclouen tant les monografies com els articles, les tesis i els treballs de recerca que s’han publicat. També es recullen les exposicions, les conferències, els congressos i la docència que s’hi relacionen.

* cast: En este artículo se presentan las principales publicaciones, estudios y actividades sobre la historia de las bibliotecas y archivos entre 2012 y 2013, así como sobre sus colecciones y fondos, ya se trate de trabajos editados en Cataluña, o relacionados con Cataluña. Se incluyen monografías y artículos de revista, así como tesis y trabajos de investigación. También se relacionan todo tipo de actividades y eventos vinculados con el tema: exposiciones, conferencias, congresos y actividades docentes.

* eng: This article reviews the main publications, studies and activities addressing the history of Catalan libraries and archives and the materials in their collections which were published in 2012 and 2013 in Catalonia or which take Catalonia as their subject. This includes monographs, articles, theses and research projects, talks, presentations and academic lectures of various kinds.

Text complet: PDF