Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Panorama del llibre infantil i juvenil a Catalunya (2012-2013)

Joan Portell Rifà

Resum


*cat: L’article presenta les tendències observades en la producció de llibres infantils catalans dels anys 2012 i 2013. Essencialment, destaca la disminució de títols publicats i de vendes, la recerca i edició de sèries en les edats de lectors intermitjos, el tancament de llibreries però aparició d’altres de més petites i especialitzades en LIJ, i el petit augment de les exportacions, ja que les editorials que estan aguantant més i millor la crisi són aquelles que s’atreveixen a sortir a vendre a l’exterior.. L’article també repassa breument les aportacions més rellevants dels autors i dels premis publicats en aquest període.


*cast: El artículo presenta las tendencias observadas en la producción de libros infantiles catalanes de los años 2012 y 2013. Esencialmente, destaca la disminución de títulos publicados y de ventas, la investigación y la edición de series en las edades de lectores intermedios. También se comenta el cierre de librerías junto a la aparición de otras más pequeñas y especializadas en literatura infantil y juvenil (LIJ), o el pequeño aumento de las exportaciones, pues las editoriales que están aguantando más y mejor la crisis son las que se atreven a salir a vender al exterior. El artículo también repasa brevemente las aportaciones más relevantes de los autores y de los premios publicados en este periodo.


*eng: This article observes the trends in the production of books for children and young adults in Catalan during the years 2012 and 2013. On the one hand, it notes that domestic publications and sales decreased, that there was less research on book series for readers in intermediate age groups and fewer titles in these series, and that bookshops closed. However, it also notes the emergence of a number of smaller bookshops that specialize in books for children and young adults; and it suggests that the slight increase in exports shows that the some publishing houses withstood the financial crisis by exporting. Finally, the article briefly reviews some of the most successful titles and the awards given during this two-year period.

Text complet: PDF