Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Dramatúrgies al servei de la cura de l'ànima: Plató, Jan Patočka, Václav Havel

Jordi Casasampera Fernández

Resum


Aquest article vol mostrar la relació entre Plató, Jan Patočka i Václav Havel a
través de la noció patočkiana de cura de l'ànima (péče o dui) i del platonisme que s'hi
vincula, tot fixant-nos en la manera com aquesta cura és expressada gràcies a la forma
dramàtica en les obres de Plató particularment en el Gòrgias i en els drames vaněkians
de Havel (1975-78). A partir d'aquí s'analitzarà la genealogia del projecte patočkià d'un
platonisme negatiu en les lliçons universitàries de 1947-49 sobre Sòcrates i Plató i es posarà
en relació amb elements fenomenològics i dramàtics presents en el mateix pensament
de Patočka. Això ens durà a la noció d'una fenomenologia dramàtica de l'élenkhos en la
theoría de Patočka i en el théatron de Plató i de Havel.

Text complet: Text complet