Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El Phaûlos aristotèlic: una peça que mancava?

Carles José i Mestre

Resum


L'article planteja una exposició detallada i documentada del que hauria de ser una
nova figura en la tipologia moral aristotèlica, la figura del φαûλος, que caldria diferenciar
específicament de les figures del viciós, d'una banda, i de l'incontinent de l'altra, totes dues
sistemàticament exposades a la font. A manca, però, d'una exposició aristotèlica d'aquest
caire quant al tipus φαûλος, s'hi aporten arguments i evidències que mostrarien que es tracta
d'una figura indefugible a l'hora de donar ple sentit a aquella tipologia. Aquest desvetllament
d'una nova possibilitat d'agent moral a l'ètica aristotèlica hauria de facilitar, endemés,
una més completa intel·lecció de la sencera filosofia moral de l'Estagirita, l'exposició de la
qual ha estat històricament decantada cap a la polaritat virtuós-viciós i, segons el moment,
també cap a la figura de l'incontinent.

Text complet: Text complet