Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Mirada que escolta. Anàlisi de l'escena central del Fileb Plató (38c-39c)

Bernat Torres

Resum


El present escrit és una interpretació comentada de l'escena central del Fileb de
Plató (38c-39c) que té com a objectiu posar de manifest com aquesta escena ofereix una
clau interpretativa del tot del diàleg. L'escena central se centra en l'aclariment de nocions
com la percepció, el judici, la memòria i l'experiència, les quals el present escrit aclareix
tant en el seu sentit formal i dramàtic com argumentatiu. Al mateix temps, aquestes i
altres nocions es posen en relació amb les seves correspondències en l'obra d'Aristòtil per
tal de veure el seu grau de coincidència. El text mostra com la comprensió de l'escena
central, on es descriu la mirada humana i l'ànima, resulta rellevant per a una lectura del
tot del diàleg, el qual cerca constantment determinar la naturalesa humana en la seva
complextitat i la manera adequada de mirar-la.

Text complet: PDF