Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Repercussions de l'acció antròpica a les albuferes, marjals i altres zones humides costaneres valencianes

María José Viñals

Resum


El present treball intenta mostrar una visió general deis impactes que l’acció antròpica ha tingut sobre la geomorfologia i la hidrologia de les albuferes i marjals costaneres valencianes. Aquests ecosistemes són els més representatius del paisatge valencià, presentant singularitats que els individualitzen en el marc de la conca mediterrània. Alguns dels seus trets característics tenen a veure amb l’alimentació d’aigua dolça (sobretot els ubicats a la província de Castelló i la de València) i amb l’aïllament del mar Mediterrani, amb el qual no tenen a penes intercanvi d’aigües ni materials. Aquesta situació ha donat lloc a la presència d’espècies tant vegetals corn faunístiques de gran valor ecològic. D’aquesta manera, suposen hàbitats singulars amb un reconeixement internacional al més alt nivell: Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) de la Directiva 79/409/CEE relativa a la Conservació de les Aus Silvestres, Indrets de la Xarxa Natura 2000 de la Directiva 92/43/CEE relativa a la Conservació deis Hàbitats Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, formada pels Llocs d’Interbs Comunitari (LIC) i per les zones ZEPA i la Convenció de Ramsar.

Text complet: HTML