Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Sòls, aigua i desertificació

María Jose Molina, Vicente Pons, María Dolores Soriano

Resum


El sòl. a més de ser el suport de les activitats humanes, és un substrat capaç de produir béns i serveis, i d’exercir una sèrie de funcions ambientals, entre les quals cal destacar l’emmagatzematge, la regulació i la redistribució de l’aigua; totes tres són importants per conservar la quantitat i la qualitat deis recursos hídrics. La magnitud deis efectes derivats de l’alteració deis processos hidrològics del sòl depén del clima, però, a llarg termini, està condicionada per l’ús i pel maneig dels sòls. L’aigua, a niés de ser el factor principal que limita el creixement vegetal i les activitats humanes, també és el principal factor responsable deis processos de degradació del sòl.

Text complet: HTML