Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Canvi climàtic i recursos hídrics

Jeroni Lorente i Castelló

Resum


L’augment de les emissions de gasos i partícules aerosols procedents de l’ús dels combustibles fòssils, així com el canvi d’ús deis sòls, estan alterant el balanç global d’energia que determina el clima de la Terra, produint un increment de l’efecte d’hivernacle i corn a conseqüència un escalfament global. Les repercussions en el cicle hidrològic no són difícils d’establir, però no hi ha dubtes que tant la precipitació com l’evaporació o l’escolament poden resultar alterats. Això pot afectar els recursos hídrics, en un món en expansió demogràfica que cada vegada necessita més aigua. Per bé que els models prediuen un augment de les precipitacions a les àrees d’alta i baixa latitud, a l’àrea mediterrània són probables disminucions, sobretot a l’estiu.

Text complet: HTML