Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Aigües residuals urbanes depurades: un recurs hídric per a l'agricultura

Leonor Lapeña, Pilar García Agustín

Resum


La certesa que l’aigua és un recurs limitat ha portat en les últimes dècades a un increment en els estudis relacionats amb la utilització d’aigües residuals depurades. Ja en els anys setanta es van iniciar estudis com a font alternativa per a reg en comprovar que la seua innocuïtat dependria de molts factors: clima, sòl, origen, espècie vegetal sobre la qual s’utilitzara, etc. La dinàmica de consum i l’increment de la població en el nostre planeta han d’obligar-nos a un aprofitament rigorós de qualsevol reserva hídrica, vigilant la seua influència sobre la salut humana i el medi ambient en general.

Text complet: HTML