Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

En el llindar d'una teoria final?

Alfredo Tiemblo Ramos

Resum


S’invoca el bagatge cultural clàssic, originat a l’antiga Grècia, on l’espai es entès a través de la geometria euclidiana i el temps és un paràmetre de caràcter absolut. Es fa pales corn aquests pilars del pensament son somoguts per la teoria de la relativitat en atribuir-li al temps caràcter local i descriure gravitació i inèrcia en termes d’una geometria no euclidiana que és la que, en realitat, sembla que posseeix l’espai. S’apunta una contradicció filosòfica entre teoria de la relativitat i mecànica quàntica en el paper de l’observació (o mesura), concepte clau en la construcció de cadascuna d’aquestes teories, corn la responsable del continuat fracàs en els intents de quantificar la gravitació. Finalment hi ha una breu incursió en la cosmologia amb la conjectura final que l’encara no establerta teoria de la gravitació quàntica representa la teoria final, de la que quàntica i relativitat son meres aproximacions

Text complet: HTML