Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Traduir per al teatre

Jean-Jacques Alcandre

Resum


La traducció per al teatre ha de concebre's com una activitat específica. El text teatral és «a l' espera» de la representació, i per això mateix ha de ser considerat amb tota la seua heterogeneïtat (diàleg/indicacions escèniques). També ha de ser elaborat com a text que ha de ser dit en escena, cosa que implica una avaluació de la situació concreta d' enunciació, així com tenir en compte la inserció de la paraula teatral dins del sistema de significació complexa de la representació (dialeg/gestual, mímica, decoració, accesoris, etc.).

Text complet: HTML