Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Introducció als tipus de son: característiques i desordres associats

Francesc Palmero

Resum


El present treball emfasitza la dimensió activa del son. El son és considerat com un procés motivacional bàsic que, cíclicament i recurrentment, impulsa el subjecte a dormir. El cicle son-vigília pot ser considerat com un dels ritmes circadiaris per la seua durada aproximada de 24 hores. En aquest estudi s'aborden les dues formes de son (lent i paradògic), i s'hi descriuen les peculiaritats electroencefalogràfiques en cada una de les formes de son i en cada una de les fases que conformen el son lent. També s'hi analitzen les característiques ontogenètiques i filogenètiques del cicle son-vigília. Per acabar, hom hi fa una breu revisió dels desordres relacionats amb el somni, agrupant-los en tres categories, ço és: trastorns per a l'inici i manteniment del son, trastorns per l'excessiva somnolència i trastorns associats amb el son.

Text complet: HTML