Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Comicitat i cognició

Pelegrí Sancho Cremades

Resum


En el present article estudiem, a partir d'un còmic de la sèrie d' Astérix, les relacions que hi ha entre la comicitat i la cognició, atenent especialment a la idea de coneixement enciclopèdic, posada en circulació en els darrers anys per la Gramàtica Cognitiva. La comicitat, que suposa un mode no genuí de comunicar oposat al principi de cooperació de Grice, entra en conflicte sobretot amb la màxima de manera, la qual prohibeix l'absurditat, l'ambigüitat, etc., i precisament, el recurs de comicitat més freqüent en els còmics d’Astérix consisteix a presentar com a compatibles scripts incompatibles, ja sia de naturalesa estrictament lingüística, ja sia pertanyents al coneixement enciclopèdic. En qualsevol cas, les historietes d’Astérix són un producte de la cultura de masses, que, com a tal, pretén d’arribar al major nombre possible de lectors. Per aquesta raó presenta una estratificació de recursos còmics adequat a diversos tipus de públic.

Text complet: HTML