Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Estudi d'alguns aspectes del parlar de Vinaròs

Margarida Gil i Lluch

Resum


Tradicionalment, la comarca del Baix Maestrat ha estat considerada, dialectalment, una zona de transició entre el català nord-occidental i el valencià. Però estudis més recents parlen del tortosí com a dialecte diferenciador que agrupa les zones del sud del Principat i del nord del País Valencià. Aquest article es basa en l'estudi de les isoglosses que diferencien el tortosí septentrional del meridional (Gimeno: 1989) i, més concretament, la influència d'aquestes isoglosses en el parlar de Vinaròs: els casos de pèrdua o manteniment de la /d/ intervocàlica (-ATA,ATOR), el tractament de la /a/ final i la tercera persona del present i l'imperfet d'indicatiu de la primera conjugació.

Text complet: HTML