Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Annals de medicina

ISSN electrònic: 2013-7109

ISSN paper: 0210-7465

Annals de medicina pretén ser, principalment, un vehicle de formació i comunicació entre els socis de l'Acadèmia, i entre aquests i l'entorn social i sanitari més proper. Per això, posa un èmfasi especial en els aspectes de formació continuada, de divulgació, de debat, de síntesi, d'ètica, d'interdisciplinarietat i de sensibilitat sanitàries que més i millor poden ajudar a assolir aquests objectius. Annals ha de reflectir l'esperit plural, obert i independent de l'Acadèmia i alhora ha de contribuir a impulsar els objectius històrics pels quals aquesta institució es va crear i que la justifiquen.

Vol. 97, Núm. 3 (2014)

Juliol/Agost/Setembre

Editorial

L'atenció a la cronicitat (p. 97)
Xavier Bonfill
PDF
 

Vidre i mirall

La terminologia de la cronicitat. Denominacions, conceptes i estratègies assistencials (p. 98-99)
Carles Blay, Cèlia Vendrell, M. Antònia Julià, Marta Sabater, Albert Ledesma
PDF
 
Estudi ATDOM-O2: Fase I. Estan formades les professionals d'infermeria d'atenció primària en oxigenoteràpia crònica domiciliària? (p. 100-102)
Elisabet Carrera, Clara Pareja, María Isabel Fernández, Mireia Boixadera, Juan José Zamora, Patricia Furió, Jordi López, María Milagros Guerrero, María Dolores Mendoza, Ester Calero, María Nieves Esgueva, Albert Brau, Cristina Murillo, Juana Martínez, Cristina Casanovas, Marta Casademunt, Núria Argemí
PDF
 
Detecció de fragilitat a la consulta d'atenció primària (p. 103-105)
Francesc Orfila, Francisco Cegri, Lourdes Carrés, Laura Romera, Josep Maria Segura
PDF
 
Atenció al pacient crònic i continuïtat assistencial. Programa APCICA (p. 106-108)
M. Ángeles Costa, Montse Farran, Eugeni Paredes, Marina Peiron, Esther Aliet, Eloisa Seto
PDF
 
Programa d'atenció integral i gestió de cas per al pacient crònic complex i el pacient amb malaltia crònica avançada (p. 109-110)
Montserrat Figuerola, Mar Isnard, Anna Ríos, Yolanda Ordorica, Agustín Urrutia, José A. de la Fuente
PDF
 
Un any després, on som? Programa de pacient crònic complex de l'Alt Penedès (p. 111-113)
José Carlos Molina, Pilar Piñeiro, Mireia Roca, Sara Freixedas, Lourdes Martínez Fillola, M. Jesús García Jordán
PDF
 

Roda contínua de formació i consens

Protecció radiològica del pacient pediàtric en les exploracions de tomografia computada (p. 114-119)
Grup de Treball de Prevenció de les Raciacions Ionitzants Innecessàries en Edat Pediàtr
PDF
 
L'aplicació del mètode cangur en una unitat neonatal. Revisió (p. 120-121)
Laura Ripoll, Elena Balaguer, Delia Martín, Helena Pardo, Laura Prados, Patricia Rubio, Rosa Maria Serrano
PDF
 
Els altres metges (p. 122-128)
Elena Guardiola
PDF
 

Proves i evidències

Eines d'ajut a la presa de decisions clíniques a Catalunya (p. 129-133)
Carme Carrion, Maria-Dolors Estrada, Dolors Benítez, Júlia López, Mireia Espallargues
PDF
 

Sense amnèsia

Eponímia mèdica catalana. Els epònims de Miquel Bernades i Claris. El gènere Clarisia i la Clarisia volubilis (p. 134-138)
Elena Guardiola, Josep-Eladi Baños
PDF
 
És que els metges encara han d'explorar els malalts? (p. 139-144)
Colin K. L. Phoon
PDF