Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Polítiques editorials

Condicions de l'accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l'intercanvi global de coneixement.

L’autor pot arxivar el seu treball en repositoris d’accés obert, sigui com a treball no revisat per experts (pre-prints), sigui com a treball revisat (post-prints).

Aquesta revista no aplica cap càrrec econòmic ni en l’entrega d’articles (submission charges) ni per a la producció editorial dels articles (article processing charges, APC).

 

Objectius i temàtica

Anàlisi és una revista científica impulsada pel Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona

Anàlisi valorarà especialment els articles procedents de projectes de recerca competitius, amb una clara articulació de teoria i metodologia, amb un marc teòric ben definit i actualitzat i plantejats com una aportació significativa a l'àmbit temàtic i disciplinar en el que s'emmarquin.

Anàlisi és una revista electrònica que ofereix en obert articles científics de l’àmbit de les ciències de la comunicació i posa especial èmfasi en:

 • La difusió de resultats de projectes de recerca en àmbits relacionats amb els reptes, les oportunitats i les pràctiques emergents en el context digital actual.
 • La societat digital, l’entreteniment, les indústries culturals i les polítiques de comunicació.
 • Estudis sobre comunicació i gènere.
 • El consum de mitjans i canals emergents: fandom, xarxes socials, VOD, noves plataformes audiovisuals i publicitàries, televisió social.
 • Comunicació i educació.
 • Oci digital i Game Studies.
 • Mitjans de comunicació política, periodisme digital, ciberperiodisme, ciberactivisme, copyleft.
 • Gèneres i formats de la narrativa transmèdia i noves narratives digitals.
 • Noves formes de producció i finançament: crowdfunding, crowdsourcing, experiències de creació col·laborativa de continguts.
 • Periodisme de dades, visualització de la informació i dades massives.
 • Desafiaments del panorama publicitari actual: viralitat, maneres alternatives de comunicació persuasiva, perspectiva de rols i gèneres, hibridació de llenguatges, nous perfils professionals, disrupcions en els mitjans i canals.

Anàlisi està dirigida a tota la comunitat acadèmica i científica interessada en aquest àmbit (investigadors, professors universitaris, doctorands…), encara que també es pot convertir en font de consulta periòdica per a professionals de la comunicació.

En una primera època va ser editada en paper per la Universitat Autònoma de Barcelona (1980-2009), i a partir de 2010 s'edita en format digital. La revista s'ha caracteritzat sempre per la recerca de la internacionalització i la defensa d’uns processos de publicació del coneixement científic transparents, àgils i rigorosos.

Es publica en anglès, castellà i català, amb una periodicitat de dos números l’any. L’accés als seus continguts és lliure, immediat i gratuït per afavorir l’intercanvi global de coneixement i posar-se a disposició de la societat.

Tots els articles presentats se sotmeten a un procés de revisió d’experts (peer review), entès com una discussió entre autors i revisors, l’objectiu últim dels quals és la cerca de l’excel·lència científica i la difusió del coneixement.

Anàlisi avança en la seva indexació i índexs d’impacte per reivindicar que sigui la mateixa comunitat científica la que es responsabilitzi de la qualitat de les seves recerques.

Igualment, la revista manté el compromís amb la qualitat i els sistemes de garantia de qualitat amb el compliment del Codi ètic.

 

Política de seccions

Presentació

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Recerques

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Enquesta

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Monogràfic

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Tema

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Propostes i estudis

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Articles

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Documents i investigacions

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Activitats i informacions

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Crítica de llibres

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Dossier

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Estats de la qüestió

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Documentació

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Textos

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Encontres i semblances

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Documents

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Miscel·lània

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Noticiari acadèmic

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Debat

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Recerca aplicada

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Història

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Mitjans de comunicació

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Xarxa i digitalització

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Llenguatge

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Publicitat i màrqueting

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Encontres

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Crítica

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Informacions

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Articles i llibres

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Dossier Vázquez Montalbán

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Dossier Josep Maria Baget

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Trobada de revistes

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Panorama

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Ressenyes

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Annex

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Abstracts

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Llista bibliogràfica

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Publicacions sobre comunicació

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Tesis

L’objectiu d’aquesta secció és contribuir a la difusió de noves línies d’estudi i dels avenços obtinguts pels investigadors recentment doctorats a través de la ressenya de les tesis doctorals defensades. Les ressenyes podran ser remeses per l’autor de la tesi o bé per algun membre del Consell de Redacció o del Comitè Editorial de la publicació, que informaran sobre les novetats de tesis doctorals publicades en obert en algun dels repositoris institucionals existents.

La publicació de les ressenyes no es veurà sotmesa a la revisió d’experts ni estarà subjecta a indexació ni als criteris relatius a la freqüència de publicació de la revista, ja que s’aniran incorporant periòdicament al lloc web.

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Secció monogràfica part 1: Joc Digital

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Secció monogràfica part 2: Joc Digital

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes
 

Procés de revisió de persones expertes

Anàlisi publica exclusivament articles originals. Els articles publicats a Anàlisi són prèviament sotmesos a la revisió per experts reconeguts en la matèria triats pel Consell Editorial del pool de revisors interuniversitari i internacional de la revista.

Fases del procés d’avaluació d’un article

El temps necessari per a dur a terme el procés d’avaluació serà d’aproximadament tres mesos.

Fase 1: Enviament de l’original a través de la plataforma de la mateixa revista.

Fase 2: Acceptació del tràmit d’avaluació per part del Consell de Redacció de la revista. Aquesta fase pot tenir dos resultats: (1) els editors poden desestimar la publicació de l’article si no compleix els requisits temàtics o formals de la revista, o (2) els directors inicien el tràmit d’avaluació per part de dos revisors externs.

Fase 3: Comunicació a l’autor/a del resultat d’aquesta primera validació.

Fase 4: Avaluació de l’original per part de dos revisors externs en un termini aproximat de vint dies.

Fase 5: Comunicació del resultat de l’avaluació per part dels revisors a la direcció de la revista.

Fase 6: Comunicació del resultat de l’avaluació a l’autor/a.

L’autor rebrà una revisió qualitativa amb els consells i comentaris que li permetran millorar el seu article i una revisió quantitativa

 


Anàlisi és una publicació electrònica editada per la Universitat Autònoma de Barcelona
ISSN 2340-5236

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.