Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Anales de medicina y cirugía

ISSN electrònic: 2339-9899

ISSN paper: 0365-4230

Anales de medicina y cirugía va ser editada entre 1945 i 1982 per la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona, actual Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Conté informació del moviment dels acadèmics i de les activitats de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona.

Aquesta revista és la continuació d'Annals de l'Acadèmia de Medicina de Barcelona (ISSN 0210-7163) publicada entre 1932-1935. Entre 1986 i 1991 és continuada per la Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona (ISSN 0213-4187) i a partir del 1992 porta per títol Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (ISSN 1133-3286).


1982: Vol.: 60 Núm.: 262


Portada