Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Noves funcionalitats del principi de divisió de poders: l’experiència autonòmica

Dr. Antonio J. Porras Nadales

Resum


1. INTRODUCCIÓ. 2. LES COMUNITATS AUTÒNOMES COM A CAMP D’EXPERIMENTACIÓ DE NOVES TENDÈNCIES: COORDENADES D’ENQUADRAMENT. 3. LEGISLATIU I EXECUTIU EN EL CONTEXT D’UNA NOVA LÒGICA DELIBERATIVA: ELS DEBATS. 3.1. Els parlaments autonòmics: cambres de debat sobre polítiques públiques? 3.2. Els debats com a escenificació de les preses de posició. 4. LES DERIVACIONS DE L’ACTIVITAT LEGISLATIVA AUTONÒMICA: DE L’AUGE DE LA MICRONORMATIVA AL DRET EUROPEU. 4.1. Apogeu micronormatiu en l’activitat legislativa. 4.2. Impacte del dret europeu en l’activitat legislativa de les comunitats autònomes. 4.3. Lògica processual pluralista en el procediment legislatiu. 5. CONTROL I IMPULS: LA SIGNIFICACIÓ DE L’AGENDA. 5.1. Preguntes amb resposta escrita. 5.2. Interpel·lacions i proposicions no de llei. 5.3. Obertura intercomunicativa de l’esfera pública cap al context exterior. 6. RELACIONS AMB L’ESFERA EXTERIOR: EL REPTE DE LA GOVERNANÇA MULTINIVELL. 7. CONSIDERACIONS FINALS.

Text complet: PDF