Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica

Xavier Urios Aparis

Resum


1. Antecedents i context
2. Naturalesa i abast de la Llei
3. Modificacions en matèria de simplificació administrativa de l’activitat econòmica
3.1. Modificació del règim d’intervenció administrativa en l’activitat econòmica
3.2. La declaració responsable i la comunicació prèvia
3.3. Altres novetats en matèria d’activitat econòmica
4. Modificacions en matèria de règim jurídic i procediment administratiu
4.1. Règim d’informes en el procediment administratiu
4.2. Modalitats de signatura tova al marge de la signatura electrònica avançada o reconeguda
4.3. Cartes de serveis
4.4. Modificació en matèria de desenvolupament reglamentari
5. Modificació en matèria de règim local
5.1. Modificacions de procediments en l’àmbit de les relacions interadministratives
5.2. Procediment voluntari per a la suspensió temporal de determinats serveis per part dels municipis
5.3. Altres modificacions en matèria de règim local
6. Modificacions en matèria de llicència ambiental, incendis, urbanisme i matèria forestal
7. Reflexions finals

Text complet: PDF