Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes

M. Àngels Gensana Riera

Resum


1. Introducció
2. Contingut de la Llei
3. Principi de transversalitat de la igualtat i principis d’actuació
4. Estructura organitzativa per a la igualtat
5. Òrgans consultius
6. Obligacions generals del sector públic en matèria d’igualtat
7. Mesures específiques per assolir la igualtat
8. Mesures per garantir-ne l’aplicació
9. Apunt final

Text complet: PDF