Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L’avaluació d’impacte normatiu a l’Administració de la Generalitat i la política de millora de la regulació: balanç i reptes en el context de la Llei de transparència

Paula Ortí Ferrer

Resum


1. La política de millora de la regulació
1.1. Els problemes de la legislació i els costos del dret
1.2. La rellevància de la política regulatòria i dels seus instruments
1.3. La connexió entre les polítiques de millora de la regulació i de transparència
2. L'avaluació d'impacte normatiu en el procediment d'elaboració de normes a l’Adminis-tració de la Generalitat
2.1. Què és i quina és la seva finalitat?
2.2. El reconeixement institucional de l'avaluació d'impacte normatiu a Catalunya
2.3.Configuració i contingut de l’avaluació ex ante en l’elaboració dels avantprojectes de llei
2.4. Eines i metodologies
3. Balanç d'aplicació de l'avaluació d'impacte normatiu a l'Administració de la Generalitat
3.1. Fites a destacar
3.2. Dificultats en la implantació
4. Reptes per a una millor avaluació normativa
4.1. La simplificació de l’ordenament jurídic, una condició prèvia
4.2. La implantació efectiva de l'avaluació ex ante
4.3. L’ampliació de les consultes públiques
4.4. L'impuls necessari de l'avaluació ex post
4.5. La vinculació amb el procediment legislatiu

Text complet: PDF