Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Balanç de l’activitat parlamentària

Roser Serra i Albert

Resum


1. Introducció
1.1.    L’agenda política
1.1.a) El debat d’investidura del primer candidat
1.1.b) El debat d’investidura del segon candidat
1.2. L’agenda legislativa
1.2.a) Compromisos legislatius en el programa electoral
1.2.b) Compromisos legislatius en el discurs d’investidura
1.2.c) Agenda legislativa al Pla de Govern
1.2.d) El llegat legislatiu    
2. L’activitat legislativa
2.1. L’impuls legislatiu i la producció legislativa
2.2. Les normes del Govern amb rang de llei: els decrets llei
3. L’activitat d’impuls i de control polític
3.1. El control polític sobre el Govern
3.1.a) Les preguntes orals al president i al Govern
3.1.b) Les interpel·lacions
3.1.c) Les sessions informatives de membres del Govern
3.1.d) El debat monogràfic sobre la situació d'emergència social                           
3.1.e) Les comissions d’estudi
3.2. L’impuls de l’acció política del Govern
3.2.a) Les mocions
3.2.b) Les resolucions
4. Procediments de control del principi de subsidiarietat        
5. Síntesi

Text complet: PDF