Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El sistema de garanties previst en la Llei de transparència, accés a la informació i bon govern

Gemma Capdevila Ponce, Àgata Solernou Viñolas

Resum


1. Consideracions inicials sobre el sistema de garanties establert en la Llei 19/2014 2. Els mecanismes de garantia previstos per la Llei 19/2014 2.1. El règim especial de recursos en via administrativa 2.2. El règim sancionador 2.3. L’actuació d’altres institucions com a mecanisme de garantia i l'avaluació del compliment de les obligacions de la Llei 3. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública: una necessitat 4. La regulació de la Comissió: entre la regulació bàsica i la Llei catalana 4.1. La composició i les funcions de la Comissió 4.2. El Reglament d'organització i funcionament 4.3. El procediment de reclamació i l'execució dels acords i les resolucions 5. Reflexions finals

Text complet: PDF