Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L’activitat parlamentària del Govern de la X legislatura: balanç i anàlisi

Roser Serra i Albert

Resum


1. Introducció 1.1. Trets característics de la legislatura 1.2. L’agenda política 2. L’activitat legislativa 2.1. L’agenda legislativa governamental 2.2. L’impuls legislatiu 2.3. La producció legislativa 2.4. Les normes del Govern amb rang de llei: els decrets llei 2.5. El control del principi de subsidiarietat 3. El control polític sobre el Govern 3.1. Les preguntes orals al president i al Govern 3.2. Les preguntes escrites 3.3. Les interpel∙lacions 3.4. Les sessions informatives de membres del Govern 3.5. Els debats generals sobre l’acció política i de govern a) Els debats de política general b) Els debats monogràfics 3.6. Les comissions d’investigació 4. L’impuls de l’acció política del Govern 4.1. Les mocions 4.2. Les resolucions 5. Els informes del Síndic de Greuges 6. Sinopsi

Text complet: PDF