Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Balanç de l’activitat parlamentària del Govern durant el primer any de la IX legislatura

Roser Serra i Albert

Resum


1. Introducció 2. L’activitat legislativa 2.1. L’impuls legislatiu i l’agenda legislativa del Govern 2.1.a) L’impuls de noves lleis catalanes 2.1.b) La modificació de lleis estatals 2.2. La producció legislativa 2.3. Les normes del Govern amb rang de llei: decrets llei i decrets legislatius 3. L’activitat d’impuls i de control polític 3.1. El control polític sobre el Govern 3.1.a) Les preguntes orals al president i al Govern 3.1.b) Les interpel∙lacions 3.1.c) Les sessions informatives de membres del Govern 3.1.d) El debat de política general 3.1.e) El debat monogràfic sobre la reforma constitucional 3.2. L’impuls de l’acció política del Govern 3.2.a) Les mocions 3.2.b) Les resolucions 4. El control del Síndic de Greuges sobre l’actuació de l’Administració de la Generalitat 4.1. L’informe anual de 2010 4.2. Els informes extraordinaris 5. Procediments de control del principi de subsidiarietat 6. Síntesi

Text complet: PDF