Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

L’activitat parlamentària del Govern durant la VIII legislatura

Roser Serra i Albert, Ramon Prat i Bofill

Resum


1. Introducció 2. L’activitat legislativa 2.1. L’ impuls legislatiu: els projectes de llei 2.2. La produccó legislativa 2.3. Les normes del Govern amb rang de llei: decrets llei i decrets legislatius 2.4. El control del Consell de Garanties Estatutàries 3. L’activitat d’impuls i de control 3.1. El conjunt d’iniciatives parlamentàries tramitades durant la legislatura 3.2. L’impuls de l’acció política del Govern 3.3. El control polític sobre el Govern 3.4. Els debats monogràfics 3.5. Les comissions d’investigació 4. El control del Síndic de Greuges sobre l’actuació de l’administració de la Generalitat 4.1. Els informes anuals 4.2. Els informes extraordinaris 5. El nou procediment de control del principi de subsidiarietat 6. Sinopsi Annex: lleis aprovades a la VIII legislatura1. Introducció 2. L’activitat legislativa 2.1. L’ impuls legislatiu: els projectes de llei 2.2. La produccó legislativa 2.3. Les normes del Govern amb rang de llei: decrets llei i decrets legislatius 2.4. El control del Consell de Garanties Estatutàries 3. L’activitat d’impuls i de control 3.1. El conjunt d’iniciatives parlamentàries tramitades durant la legislatura 3.2. L’impuls de l’acció política del Govern 3.3. El control polític sobre el Govern 3.4. Els debats monogràfics 3.5. Les comissions d’investigació 4. El control del Síndic de Greuges sobre l’actuació de l’administració de la Generalitat 4.1. Els informes anuals 4.2. Els informes extraordinaris 5. El nou procediment de control del principi de subsidiarietat 6. Sinopsi Annex: lleis aprovades a la VIII legislatura

Text complet: PDF