Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El llibre IV del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions

Albert Lamarca i Marquès

Resum


1. El nou dret de succesions del Codi civil de Catalunya. 2. Les disposicions generals. 3. La succesió testada. 3.1. Formes testamentàries. 3.2. Institució d’hereu i disposicions fiduciàries. 3.3. Les substitucions hereditàries. 3.4. Els fideïcomisos. 3.5. Llegats. 3.6. Els marmessors. 4. Els pactes successoris. 5. La successió intestada. 6. La llegítima i la quarta vidual. 7. L’adquisició de l’herència. 8. L’entrada en vigor del llibre IV i les seves disposicions finals.

Text complet: PDF