Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

El Discurs de l'energia: l'herència de Thomas Young

Enric Pérez Canals, Nemrod Carrasco Nicola

Resum


Presentem un repàs sumari de l'etimologia del terme energia'. Malgrat la
seva rellevància i omnipresència, tant en l'ús comú com en l'especialitzat, la història
del mot està poc estudiada. Assenyalem l'existència d'una arrel grega, enargeia, freqüentment oblidada, però determinant per a entendre l'entrada de la paraula en les llengües vernacles, durant els segles XV i XVI. Així, a més d'enargeia, neologisme introduït
per Aristòtil, cal considerar l'enargeia emprada principalment en els tractats de Retòrica de l'antiguitat grecollatina.
Dins d'aquest repàs analitzem també amb una mica més de detall un dels episodis
més importants en la història etimològica de l'energia: l'aplicació de Thomas Young a
l'estudi de les col·lisions de partícules. Mostrem que el seu ús s'emmarca perfectament
en un context la Il·lustració britànica on energy' tenia cada cop més
presència en diversos àmbits.

Text complet: Text complet