Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Acta historica et archaeologica mediaevalia

ISSN electrònic: 2339-9996

ISSN paper: 0212-2960

Acta historica et archaeologica mediaevalia (AHAM) és una revista el contingut de la qual respon al seu objectiu: donar a conèixer la tasca de recerca dels membres del Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona. Tanmateix és una revista de recerca oberta a tots els historiadors d'Història Medieval, tant nacionals com foranis, com es pot veure en el contingut de la mateixa des de la publicació del seu primer número fins a l'actual.

El contingut de la revista està estructurat en diversos camps de recerca: "Fonts i Documents de l'Època Medieval", "Ciències i Tècniques Historiogràfiques", "Història de l'Època Medieval", "Arqueologia Medieval i Història de l'Art", "Miscel·lània" i "Regests" de llibres arribats a la redacció d'AHAM.

Els articles o treballs es publiquen en qualsevulla llengua de la Comunitat Europea. Fins ara els idiomes en ús han estat: català, castellà, gallec, francès, italià i anglès.

Els números es publiquen amb  retard. El Núm. 32 (2014-2015) va ser publicat a principis del 2016


Núm. 32: 2014-2015


Portada