Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Noves aportacions sobre el mercader barceloní Bertran Nicolau (c. 1355-1421): riquesa, ordes monàstics i llegat testamentari

Carles Díaz Martí

Resum


Després de la publicació d’una primera biografi a de Bertran Nicolau (c. 1355-1421), un riquíssim mercader barceloní que fundà tres monestirs l’any 1413 (Casa de Déu, Sant Jeroni de Montolivet i Vall de Sant Jaume), una fi ta en la història monàstica catalana i un impuls decisiu al moviment reformador dels ordes religiosos en el segle XV, aportem nova informació sobre la seva activitat econòmica, el seu lligam amb els dominics, les seves fundacions monàstiques i els conflictes entre el seu hereu universal, l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona, que tenia l’ajut de les autoritats municipals, i alguns monestirs, especialment el de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, després de la seva mort. Això ens permet tenir un coneixement més complet i aprofundit de la seva vida i del seu llegat.

Text complet: PDF