Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Espais urbans i ideologia: el cas de la Plaça Reial de Barcelona (1822-1848)

Joan Molet i Petit

Resum


La Plaça Reial de Barcelona que avui coneixem és el resultat d’un procés que arrenca a fi nals del segle xviii i pren forma a partir de 1822 amb la cessió del convent dels caputxins per construir-hi una plaça dedicada als herois de la Guerra del Francès. Però els diferents canvis de règim que se succeeixen al llarg del segle infl uencien decisivament en el concepte de la plaça, que tendeix a convertir-se en un espai més comercial que representatiu. Tot i això, en alguns dels diferents projectes que es presenten en el concurs de 1848, la idea patriòtica es manté amb força, però abordada des de diferents perspectives, des de la glorifi cació de l’Imperi Espanyol fi ns a la reivindicació catalanista. A partir de les diferents memòries dels projectes podrem analitzar els interessants programes iconogràfi cs proposats, la qual cosa ens permetrà mostrar l’ampli ventall d’opcions ideològiques dominants a Barcelona en el trànsit del Romanticisme al Realisme.

Text complet: HTML