Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Els usos d'Homer al Fileb de Plató

Bernat Torres

Resum


L’escrit presenta un estudi de la presència d’Homer en el Fileb de Plató. Després d’un breu resum del diàleg i d’indicar un parell de referènci es implícites a Homer que es troben en el text platònic (com la figura d’Afrodita i la imatge del viatge d’Ulisses), el treball se centra en analitzar les dues aparicions explícites d’Homer en el diàleg, les quals remeten a la Ilíada . La primera es troba a Fileb 47e i ens remet al llibre 18 de la Ilíada (108-109 ); la segona es troba a Fileb 62d i ens remet al llibre 4 de la Ilíada (450-456). El treball analitza aquestes referènci es de forma detallada, observant l’ús que fa Plató dels p oemes homèrics i analitzant la significació, sovint oculta, que una lectura atenta de les referè ncies aporta a la comprensió del text platònic i també al joc d’equivalències entre ambdós autors an tics, és a dir, als llocs comuns entre la manera de tractar certs problemes, com la relació e ntre homes i déus, les emocions o la recerca de la veritat.

Text complet: HTML (English)