Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Les ciutats es fan per dins. Desafiaments en etnografia urbana

Graça Cordeiro

Resum


Aquest article descriu un problema central en l’etnografia urbana: la delimitació
d’un camp de recerca que, en última instància, coincideix amb la delimitació del seu objecte
d’estudi. A la primera part es traça una retrospectiva històrica sobre aquest tema, des de
l’Escola de Chicago fins a la institucionalització de l’antropologia urbana als EUA els anys
1970 i, a la segona part, s’exemplifica amb retalls etnogràfics emprats en recerques etnogràfiques
prèvies. La relació entre aquella part de la ciutat etnogràficament aprehesa i la totalitat
urbana s’analitza aquí, fent servir nocions d’abast intermedi o nivells intermedis d’anàlisi
suggerits per alguns autors com a possibilitats creatives que obren perspectives d’anàlisi sobre
la ciutat, tot servint de suport per tal de poder-les descriure i pensar-les des d’una perspectiva
etnogràfica.

Text complet: PDF